KONTAKT - LEWY BOKS
Dom Aktywnego Seniora
TULIPAN
 
ul. Szpitalna 21 Ustroń 43-450
 
tel. +48 (33) 854-37-80
fax. +48 (33) 479-38-58
kom. +48 604-157-574
 

nzoz@sanatorium-ustron.pl

 
 
Dom Aktywnego Seniora
TULIPAN poleca:
 

 
 

O byciu we wspólnocie

RAZEM RAŹNIEJ » O byciu we wspólnocie

Dyskusja na forum   Razem raźniej, czyli o życiu we wspólnocie

Czym jest poczucie wspólnoty?

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Czy chcemy tego, czy nie funkcjonujemy we wspólnotach, domowych, pracowniczych, kościelnych, szkolnych innych. Dom Aktywnego Seniora ma na celu stworzenie wspólnoty w szerokim tego słowa znaczeniu. Warto więc zastanowić się nad tym, do czego właściwie dążymy. Czym więc jest wspólnota? To ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. Wartościami tutaj są: nieprzypadkowość i trwałość. Potrzebne są też czynniki takie jak

- członkostwo

- wpływ

- integracja  wypełnianie wspólnych potrzeb

- dzieleniu się wspólnymi przeżyciami

Kilka słów rozwinięcia:

  1. Członkostwo

Członkostwo jest poczuciem, że każdy człowiek znajdujący się w wspólnocie wniósł swój wkład aby do danej wspólnoty należeć, oraz ma poczucie bycia częścią danej społeczności. Stąd rodzą się granice, które określają kto może a kto nie może należeć do danej wspólnoty. Są one ważną częścią wspólnoty, z jednej strony odgradzają nowych członków od wstąpienia, ale zarazem dają należącym już poczucie bezpieczeństwa. W Domu Aktywnego Seniora granicą i zabezpieczeniem wspólnoty jest fakt, że tworzą ją seniorzy w podobnym wieku i z

  1. Wpływ – każda osoba we wspólnocie wnosi swoje talenty i ograniczenia. Każda wpływa jakoś nie tylko na wydarzenia, ale też na innych. Kiedy np. ktoś z uczestników namaluje obraz, czy też podzieli się umiejętnością recytacji, jego talentem cieszą się pozostali.

 

  1. Integracja i wypełnianie wspólnych potrzeb

Żeby stworzyć silniejszą więź pomiędzy ludźmi, wspólnota musi w jakiś sposób wypełniać potrzeby jej członków.. Oczywiście istnieje dużo więcej potrzeb, są one jednak uwarunkowane indywidualnymi przeżyciami członków i zależą od potrzeb pojedynczych osób. We wspólnocie możemy np. otrzymać potrzebne wsparcie i radę.

  1. Dzielenie się wspólnymi przeżyciami

Dzielenie się wspólnymi przeżyciami jest częściowo oparte na wspólnej historii. Nie jest konieczne, aby członkowie uczestniczyli w historii, ale muszą identyfikować się z nią. Współudział członków w wydarzeniach historycznych ma wpływ na umocnienie więzi społecznych. Przykładem mogą być weterani wojenni, którzy pomimo, że nie znają się dobrze czują wielką więź pomiędzy sobą..